DienstleistungDienstverleningServices
Qualität KwaliteitQuality
GeschäftsdatenBedrijfsgegevensContact
MitarbeiterMedewerkersStaff
FrachtanfrageVrachtaanvraagFreight enquiry
SchiffsanmeldungScheepsaanmeldingShip application
FotosFoto'sPhotos
Stacks Image 2796
Stacks Image 2799
Stacks Image 2802

Kwaliteit

Wij beschikken over de juiste registratie met betrekking tot het vervoer van afvalstoffen en veevoeders:

niwo
Bedrijven die zich op Nederlands grondgebied bezighouden met het vervoeren, inzamelen, handelen en/of bemiddelen van bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen moeten vermeld staan op de landelijke VIHB-lijst. Deze lijst wordt beheerd door Stichting NIWO in Rijswijk.

Ons VIHB registratienummer is ZH518977XXXB


GMP_NLD-300x281
Het GMP+ Feed Certification scheme is geïnitieerd en ontwikkeld in 1992 door de Nederlandsee diervoederindustrie als reactie op verschillende ernstige en minder ernstige incidenten met betrekking tot de besmetting van voedermiddelen. GMP+ International, gevestigd in Rijswijk, is de organisatie die toezicht houdt op de uitvoering en naleving hiervan.
Wij zijn Bevrachting binnenvaart [GMP+ B4] Transport gecertificeerd; ons kwaliteitssysteem wordt jaarlijks door een extern bedrijf gecontroleerd.

Ons GMP+ registratienummer is
101879.

Qualität

Wir verfügen über die richtige Registrierungen im Bezug auf den Transport von Abfallstoffe und Futtermittel.

niwo
Unternehmen, die sich auf holländischem Grundgebiet beschäftigen mit dem Transport, Einsammlung, Handel und/oder Vermittlung bei Betriebsabfallstoffe oder gefährliche Abfallstoffen müssen sich registrieren lassen auf der nationalen VIHB-Liste. Diese Liste wird durch die Stiftung NIWO in Rijswijk verwaltet.

Unsere VIHB-registratienummer ist ZH518977XXXB


GMP_NLD-300x281
Das GMP+ Feed Certification scheme ist in 1992 durch die holländische Viehfutterindustrie initiiert und entwickelt als Reaktion auf verschiedene ernste und geringere ernste Vorfälle in Bezug auf die Infizierung des Futtermittels. GMP+ International in Rijswijk, ist die Organsation, die die Ausfühfung und Befolgung der Regeln überwacht. Wir sind ‘Bevrachting binnenvaart {GMP+ B4) Transport ‘ registriert; unser Qualität System wird jährlich durch eine externe Firma kontrolliert.

Unsere GMP+-registratienummer ist 101879

Quality

We hold the proper registrations regarding the transportation of waste products and cattle-fodder.

niwo

Dutch based companies specializing in transporting, collecting, trading and/or mediating in industrial or hazardous waste materials must be listed in the Dutch VIHB-charter, which is controlled by the
NIWO foundation in Rijswijk.
Our VIHB registration number is:
ZH518977XXXB.


GMP_NLD-300x281

The GMP+ Feed Certification Scheme was initiated and developed in 1992 by the Dutch cattle-fodder industry, in response to several more or less serious incidents regarding the contamination of cattle fodder.
GMP+ International Rijswijk is the organization monitoring its implementation and regulation. We are qualified holders of the inland waterway shipping certificate (GMP+ B4), which requires us to allow an annual check-up and inspection of our quality system by an external company.

Our GMP+ registration number is: 101879.
Kranenburg & Vlietstra B.V.
Goudsesingel 14 C
3011 KA Rotterdam
tel : 010-7200710
fax : 010-7200719
info@bevrachtingen.nl
GMP+: 101879
VIHB : ZH518977XXXB
K.v.K. : 24.36.90.32
IBAN: NL50ABNA0595818862
BIC : ABNANL2A
NL8139.11.242.B01